Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs

Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs
Portefeuillehouder
Mulder L.

We gaan inventariseren bij het onderwijsveld en bij de ondernemers of er behoefte is aan een VakHavo of een Technasium. We koppelen dat aan het opstellen van een visie op vakonderwijs. Afhankelijk van de uitkomst van het behoeftenonderzoek inventariseren we de mogelijkheden van het realiseren van een VakHavo dan wel Technasium.

2019 2020 2021 2022

Startnotitie om te komen tot een visie op vakonderwijs en peiling behoeften
Visie op vakonderwijs

Bij behoefte aan Vakonderwijs komen betrokken partijen tot een plan van aanpak, gemeente initieert en faciliteert

Start VakHavo of Technasium

Evaluatie en voorstel voor vervolg

Financieel: € 20.000 op Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

Hans Ganzeboom: In het eerste kwartaal 2019 zijn regionaal contacten gelegd en gesprekken gevoerd om met de juiste organisaties in het netwerk in contact te komen.

G
Kwaliteit
G
Tijd