Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Integratiebeleid nieuwkomers

Integratiebeleid nieuwkomers
Portefeuillehouder
Mussche A.

We blijven jaarlijks bezien welke ondersteuning nieuwkomers nodig hebben en wie passende ondersteuning kan bieden.  Momenteel wordt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de eerste 1½ jaar verzorgd door (marktpartij) Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON). In de nieuwe prestatie-afspraken met VWON of een opvolger besteden we extra aandacht aan de lokale integratie.

Voor een goede taalbeheersing krijgen nieuwkomers na de inburgering via het Taalpunt (bibliotheek) begeleiding aangeboden.

In de scholing rond de  participatieverklaring wordt aandacht besteed aan gezondheid en stressreductie.

Wat betreft de huisvesting van statushouders onderzoeken we welke alternatieven er zijn voor huisvesting in sociale huurwoningen waardoor spreiding van nieuwkomers over de gemeente kan worden gerealiseerd.

2019 2020 2021 2022

Nieuwe prestatieafspraken met VWON en aangaande taalonderwijs met de bibliotheek.
Startnotitie ter voorbereiding op stelselwijziging

Stelselwijziging: de regering heeft een nieuw stelsel rond de inburgering aangekondigd. De regie op de inburgering zal per 2020 (meer) bij de gemeente komen te liggen

   


Toelichting

Per 2021 zal de nieuwe Inburgeringswet van kracht worden. In 2019 en 2020 kan worden ge-experimenteerd met de nieuwe regelgeving. Daarvoor zijn ook extra middelen beschikbaar.

G
Kwaliteit
G
Tijd