Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing
Portefeuillehouder
Mulder L.

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing. Deze kaders kenmerken zich door een sterke kwantitatieve benadering van de problematiek. Via een andere, kwalitatieve, benadering kunnen de mogelijkheden tot (her)gebruik vergroot worden. Er kan optimaal maatwerk geleverd worden, waarbij ook rekening gehouden wordt met de sociale component. Er staat de komende jaren een opgave in het kader van asbestsanering te wachten. Ook dit element kan hierin meegewogen worden. Het beleid hiervoor wordt verruimd.

2019

2020

2021

2022

x      

Financieel: € 5.000 opgenomen op de Lijst van Investeringen (2019)Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd