Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving

Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving
Portefeuillehouder
Segers T.C.

Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving vanuit een ontwikkelingsfonds wordt opgenomen in de nota Burgerkracht 2.0.  die in voorbereiding is. Initiatieven die voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking komen kunnen betrekking hebben op zowel  fysiek als sociaal domein. In de uitwerking van de nota wordt invulling gegeven aan evt. voorwaarden , de relatie met subsidies e.d.  Vervolgens zal het fonds worden geïntroduceerd en in werking treden.

2019

2020

2021

2022

Nota Burgerkracht 2.0

Startnotitie vooruitwerking voorwaarden, relatie met subsidies e.d. van ontwikkelfonds

Uitwerking omvang, voorwaarden en uitvoering rondom ontwikkelfonds

Introductie ontwikkelfonds 

Ontwikkelfonds is in werking

Ontwikkelfonds is in werking

Evaluatie eerste ervaringen

Geld: In het fonds jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen. Het fonds zal een nader vast te stellen maximum omvang hebben.
Financieel opgenomen: € 15.000 op Lijst van Investeringen, structureel.Toelichting

De afronding van de nota Burgerkracht 2.0 is opgeschort totdat de rekenkamercommissie  haar onderzoek 2019 (m.b.t. burgerparticipatie) heeft afgerond.

R
Kwaliteit
R
Tijd