Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Herziening detailhandelsvisie (2018)

Herziening detailhandelsvisie (2018)

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: Actualiseren detailhandelsvisie in samenwerking met de Provincie Overijssel. Werken aan toekomst-gerichte winkelgebieden

Toelichting

In mei 2019 vinden één of twee avonden plaats, waarbij de OSR met inwoners van de kern Staphorst in gesprek gaan met inwoners m.b.t. de nieuwe detailhandelsvisie en de thema's die daarbij een belangrijke rol spelen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld