Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Groot onderhoud kunstwerken (2016)

Groot onderhoud kunstwerken (2016)

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 12-02-2017

Één investering waarin de investeringen1. Duiker Conradsweg; 2. Duiker Dekkersweg; 3. Bruggen Staphorst Zuid;zijn ondergebracht.

Toelichting

G
Kwaliteit

Werkzaamheden zijn afgerond en het project is opgeleverd.

G
Tijd
G
Geld

Het beschikbaar gesteld krediet is niet in z'n geheel gebruikt. De reden hiervoor is dat er tijdens de uitvoering een wijziging is gekomen m.b.t. de verstrekte opdracht. De wijziging heeft te maken met de uitvoering van de werkzaamheden voor de renovatie van de duiker onder de Conradsweg. Tijdens de uitvoering is geconstateerd dat de stalen damwanden waarop de duiker is opgebouwd in slechtere staat waren als genoemd in het bij de aanbesteding verstrekte onderzoeks-rapport van 2013. Bij de uitvoering 5 jaar later bleek bij nadere inspectie de aantasting inmiddels zodanig te zijn dat met de in het bestek voorgeschreven werkzaamheden de vereiste levensduur van 25 jaar niet gegarandeerd kon worden. De gehele constructie inclusief de fundering d.m.v.  de damwanden zou vervangen moeten worden, wat zou betekenen dat het krediet veel te laag zou zijn en de werkzaamheden stilgelegd moesten worden. In overleg met de aannemer en het begeleidend adviesbureau is besloten de damwandplanken te repareren en van een zodanige coating te voorzien dat de constructie nog vele jaren mee kan. Wel wordt geadviseerd om iedere 5 jaar de damwanden te inspecteren.  De gewijzigde werkwijze leverde een bedrag van € 33.484,- aan minderkosten op de aanneemsom. Ook was het resultaat van de aanbesteding lager als geraamd, zodat er totaal een bedrag van € 75.815,22 resteert.