Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Grond bij begraafplaats Rouveen (2018)

Grond bij begraafplaats Rouveen (2018)

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 08-01-2018Toelichting

G
Kwaliteit

N.v.t. Grondoverdracht heeft in 2019 plaatsgevonden.

G
Tijd

Gond is gekocht en begin 2019 overgedragen. Grond wordt gedeeltelijk ingezet voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats en de aanleg van een vrijliggend fietspad.

G
Geld

Aankoopprijs conform de raming.