Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld

Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld
Portefeuillehouder
Mussche A.

Gezondheid is bij uitstek een onderwerp dat betrekking heeft op vele andere beleidsterreinen waaronder jeugd & jongeren, hulp & ondersteuning, werk & inkomen en sport & beweging. Ook in de Omgevingsvisie wordt gezondheid met betrekking tot het fysieke en sociale domein nadrukkelijk genoemd. We gaan het gezondheidsaspect bij deze beleidsterreinen aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld om tot integraal beleid te komen. We dragen zorg voor borging.

2019 2020 2021 2022

x

x

x x


Toelichting

Er zijn/worden relaties gelegd ihkv integrale aanpak, zoals bijv. bij de Sportvisie, het Groenbeleidsplan en de Omgevingsvisie. Ook bij andere beleidsterreinen/notities bijv. sociaal domein en jeugd zal het gezondheidsaspect worden betrokken.

G
Kwaliteit
G
Tijd