Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden

Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden
Portefeuillehouder
Mulder L.

De Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar' is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit betekent geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden. 
Uit de vastgestelde Omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.
Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.
Er wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.

2019 2020 2021 2022

x

 

   


Toelichting

G
Kwaliteit
O
Tijd