Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)

Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)
Portefeuillehouder
Mussche A.

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: nodig voor uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein€ 400.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2018, en € 300.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2019.

Toelichting

Op basis van de raadsmemo eenmalige kredietaanvraag sociaal domein 2018-2020 (registratienummer 12348, zaaknummer 24275; Raadsagenda begroting 2018 e.v.; besluit 7 november 2018) is voornoemd krediet in de eerste helft van dit jaar belast (verplichtingen) met een bedrag van in totaal € 73.068, = De specificatie van deze bedragen is als volgt. Kosten in verband met de uitvoering van de motie schulden van 7 november 2017 over het in beeld brengen van de mate waarin er in Staphorst sprake is van (problematische) schulden voor de actualisatie van het schulddienstverlenings- en minimabeleid. Verwachte kosten € 12.500. Kosten i.v.m. tijdelijke extra ondersteuning in de uitvoering van de Wmo en Jeugdhulp. Het gaat om: een stijgende vraag en toename van complexe casussen in het CJG (de toegang tot de jeugdhulp) met als gevolg te hoge werkdruk en het risico op het ontstaan van wachtlijsten; kosten € 44.928,= hogere administratieve lastendruk als gevolg van de implementatie van een nieuw Inkoopmodel in de jeugdhulp. Kosten € 3.160, oplopende werkdruk, complexe casussen en wachttijden in de toegang tot de Wmo. Kosten € 12.480. Deze kosten waren onvoorzien, urgent in verband met de dienstverlening aan burgers (voorkomen wachttijden en wachtlijsten) en daarmee onvermijdelijk. Afgerond resteert 327K aan ruimte in het krediet voor de 2de helft 2018. Gezien het doel van dit krediet - de bekostiging van onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Sociale Domein – is niet precies te duiden welke kosten in de 2de helft van 2018 nog zullen komen. In ieder geval verwachten we dat de kosten van de samenvoeging van CWO en CJG, waarvoor een krediet van 100K in 2018 beschikbaar is, hoger zullen zijn dan initieel verwacht en begroot. Het gaat om kosten voor PR en communicatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en herontwerp van processen en inrichting ICT.
G
Kwaliteit
G
Tijd
R
Geld