Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V
Portefeuillehouder
Mulder L.

Op basis van het raadsbesluit van 27 maart 2018 (nr. Rb 2018-09), waarbij een voorbereidingskrediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar is gesteld, gaan we het volgende doen.

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van het bedrijventerrein De Esch IV (gebied die is omsloten tussen de oude en de nieuwe Achthoevenweg en de JJ Gorterlaan).  Hiervoor is inmiddels een traject opgestart voor planvorming en wordt de bestemmingsplanwijzigingsprocedure voorbereid. Onderzoeken worden in het najaar 2018 gestart.

Er wordt eenzelfde soort traject als hiervoor beschreven, opgestart voor het zoekgebied aan de zuidzijde van de JJ Gorterlaan (De Esch V). Er wordt/ is rekening gehouden met de afspraken die in de regio worden gemaakt. De afspraken gaan over het in balans brengen/ houden van vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in het te actualiseren document “Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel 2017-2020”.

2019

2020

2021

2022

Q2: afronding bestemmingsplantraject x x x

Financieel: Er is al een krediet beschikbaar gesteld van 2,6 miljoenToelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd