Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)

EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)
Portefeuillehouder
Mulder L.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 29-08-2016

EPOSJaarschijf 2016 + 2017Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst 2e wijziging 2017.

Toelichting

G
Kwaliteit

Op 13 september 2016 heeft de raad een voorstel met als onderwerp: "uitkomst 213a onderzoek: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst"behandeld. Daarmee is het artikel 213a onderzoek afgerond en tevens de ontwikkeling van  EPOS gestart. Eind 218 is het ontwikkelingstraject afgerond. De implementatie is deels in 2017 / 2018 uitgevoerd en wordt in 2019 afgerond. Door het kernteam wordt ter afronding van het project een overdrachtsdocument aan het MT aangeboden.

G
Tijd

De ontwikkeling  van EPOS is in 2018 afgerond. In 2019 wordt het proces verder uitgewerkt / bijgestuurd aan de hand van de praktijkervaringen.

R
Geld

Door de raad is een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van EPOS. Dit krediet is met ruim € 20.000 overschreden. Dit is onder meer het gevolg van de inhuur van een communicatiemedewerkster (ter vervanging  van een communicatiemedewerkster, die een baan bij een nadere gemeente heeft geaccepteerd)