Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Dynamische geurkaart (2019)

Dynamische geurkaart (2019)
Portefeuillehouder
Mulder L.

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 31-12-2018

Lijst van investeringen 2019De afgelopen jaren is ambtelijk geïnvesteerd in het actueel maken van de vee- gegevens in VTH informatiesysteem (IJVI). Met deze gegevens is een kaart opgesteld waarop de invloed van veehouderijen op hun omgeving is weergegeven middels een geurcirkel. Deze kaart houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen (oprichting/beëindigen van bedrijven of het wijzigen van dieraantallen). De kaart krijgt een dynamisch karakter door deze ook beschikbaar te stellen via onze website en het omgevingsplein van EPOS.

Toelichting

Met de start van de dynamische geutkaart is nog niet gestart vanwege het op orde brengen van de datakwaiteit in IJVI.

O
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld