Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Dagbesteding ouderen

Dagbesteding ouderen
Portefeuillehouder
Mussche A.

In het kader van dagbesteding zetten we meer in op algemene voorzieningen om respijtzorg te realiseren, ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden. We gaan daarom met samenwerkingspartners in iedere kern niet-geïndiceerde dagbesteding opzetten of indien mogelijk koppelen aan geïndiceerde dagbesteding.

2019 2020 2021 2022

Samenwerkingsafspraken maken met zorgaanbieders en Stichting Welzijn Staphorst

   

 

Financieel: jaarlijks € 15.000 (structureel als WMO, zorg onder natura)Toelichting

G
Kwaliteit

Over het opzetten van het project (niet)geindiceerde dagbesteding/ontmoeting/respijtzorg wordt met meerdere (zorg)aanbieders gesproken. De buurtkamer De Buurtstee in Rouveen zal als pilot beschouwd worden. Met Stichting Welzijn Staphorst worden afspraken gemaakt t.a.v. de projectcoordinatie- en uitvoering.  Op basis van de uitkomsten van de pilot op basis van monitoring /evaluatie volgt uitbreiding naar Staphorst en IJhorst.

O
Tijd

De invulling van het concept buurtkamer in Rouveen heeft anders uitgepakt dan voorzien. Hierover wordt de raad afzonderlijk geinformeerd.  Dit heeft tot enige vertraging geleid in de uitvoering aldaar en bij de ontwikkeling/het opstarten in Staphorst en IJhorst.