Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)

B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)
Portefeuillehouder
Mulder L.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 09-11-2015Toelichting

G
Kwaliteit in overleg met de ontwikkelaar en de bewoners is een plan opgesteld voor het deels woonrijp maken van De Slagen. Daarnaast wordt er periodiek gemaaid door de gemeente en wordt er een extra speeltoestel geplaatst bij het speeltuintje aan het Haverveld. Inmiddels is de ontwikkelaar (Staphorst Ontwikkeling, hierna : SO) gestart met de verkoop van de resterende vrije kavels in De Slagen, fase 1. Aansluitend wordt het gebied woonrijpgemaakt. Door de gemeente zijn hierover afspraken vastgelegd  in een overeenkomst, die  dient ter  aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst uit 2001. In de aanvullende overeenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente ongeveer 1000 m2 grond van So aankoopt ten behoeve van extra parkeren, groen en / of speelruimte
G
Tijd de werkzaamheden zijn nog niet afgerond
G
Geld Voor de aankoop ( en inrichting) van de extra gronden is een krediet beschikbaar gesteld door de raad. Het krediet van € 50.000 ten behoeve van maatregelen in het kader van de leefbaarheid van De Slagen is deels benut (zie bij financiën)