Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid

Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid
Portefeuillehouder
Mussche A.

Bij een positief besluit over de uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle wordt de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder voorbereid. Daarvoor geldt de volgende globale planning:

2019 2020 2021 2022

evaluatie dienstregeling en besluitvorming 4 treinen Leeuwarden – Zwolle door provincie Friesland en NS. Hierna volgen de onderstaande stappen:
- actualisatie Quick scan station Staphorst;
- check op inpassing dienstregeling door ProRail;
- Onderzoek toekomst buslijn 40 bij komst station door provincie Overijssel;
- BO-MIRT Oost-NL: mogelijk besluit over investeringsbijdrage I&M

Q1: voorlopige besluitvorming over investeringsbijdrage, exploitatiebijdrage, toekomstige lijnvoering buslijn 40 en ongelijkvloerse kruising JJ Gorterlaan door provincie Overijssel en gemeente Staphorst;

Q2: Intentie tot bediening Staphorst door NS

integrale besluitvorming door provincie Overijssel en gemeente Staphorst alternatievenstudie en planuitwerking fase door ProRail

Financieel: € 500.000 op de Lijst van InvesteringenToelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd