Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding
Portefeuillehouder
Mussche A.

Deze punten zijn onderdeel van de  beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.

2019 2020 2021 2022

x

 

   Toelichting

De beleidsnota Armoede en schulden is op 19 maart door de gemeneteraad vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking daarvan.

G
Kwaliteit
G
Tijd