Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Actieve deelname aan het MIRT onderzoek

Actieve deelname aan het MIRT onderzoek
Portefeuillehouder
Mussche A.

De rijksweg A28 tussen Zwolle en Hoogeveen gaat onderdeel uitmaken van het Meerjarig programma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek. Dit onderzoek wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat de belangen van de gemeente Staphorst hierin meegenomen worden.

2019

2020

2021

2022

x      


Toelichting

G
Kwaliteit

Het MIRT-onderzoek A28 is opgestart. Woensdag 16 januari 2019 heeft een Bus Tour plaatsgevonden. Het adviesbureau heeft de knelpunten en de lokale wensen/issues in beeld gebracht (fase 1 de probleemanalyse)

G
Tijd

Fase 2 (de mogelijke oplossingsrichtingen) vindt plaats in de periode april tot september.

In het najaar van 2019 wordt het MIRT-onderzoek afgerond en kan besluitvorming plaatsvinden over de vervolgstappen.