Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden

Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden
Portefeuillehouder
Segers T.C.

De arbeidsmarkt zal naar verwachting ook in 2019 een krapte kennen. De arbeidsvoorwaarden van onze organisatie zijn op een aantal punten minder gunstig dan die van andere gemeenten in de regio. Dit maakt het niet gemakkelijk om te concurreren met andere gemeenten met betere arbeidsvoorwaarden. Om die reden gaan wij in 2019 onze arbeidsvoorwaarden tegen het licht houden.

2019

2020

2021

2022

x x x x


Toelichting

Dit wordt meegenomen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Hierin zullen o.a. de reiskosten woon-werkverkeer en het ouderschapsverlof in worden meegenomen.

O
Kwaliteit
O
Tijd