Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)

Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)

Lijst van investeringen 2019In het kader van EPOS en de wens om de onderzoekslasten voor flora & fauna in het Buitengebied en de Streek te verminderen door invoering van een soortenmanagementsysteem. Met dit systeem kan door de provincie voor 10 jaar een ontheffing worden afgegeven voor het achterwege laten van een onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen en het direct toepassen van compensatiemaatregelen. Naast onderzoeksvermindering, is het voor initiatiefnemers bij de start van ruimtelijke plannen direct helder wat als overheid aan compensatiemaatregelen wordt verlangd.

Toelichting

G
Kwaliteit

Het soortmanagementplan is opgestart. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven.

G
Tijd

Wordt dit jaar opgesteld. Geen bijzonderheden.