Meer
Publicatiedatum: 02-07-2019

Inhoud

Terug

Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik

Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik
Portefeuillehouder
Mussche A.

We bieden het basis- en voortgezet onderwijs een programma aan gericht op preventie t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik. Dit programma is in 2018 door netwerkpartners onder projectleiding van de GGD opgesteld.
Verder zetten we het huidige beleid voor alcohol & drugsvoorlichting voort waarin de volgende zeven thema’s de aandacht hebben: huisregels, betrokkenheid ouders, brandveiligheid, alcoholbeleid, SOS-plan, activiteiten en uitstraling keet.

2019 2020 2021 2022

Evaluatie 'keetkeur'
Opstellen vervolgplan

     

Financieel:
- € 11.500 per jaar m.b.t. Keetkeur;
- € 20.000 per jaar voor project (gezonde) scholenToelichting

O
Kwaliteit

Op 23 april 2019 heeft het college besloten het project Keetkeur te beeindigen en het ketenbeleid te integreren in het Lokaal Gezondheids Beleid (LGB). De eindrapportage Keetkeur wordt 21 mei opinierend en 11 juni besluitvormend in de raad behandeld.

Het preventieprogramma voor het BO en VO (Gaaf Gezond) is in 2018 ontwikkeld en wordt in het schooljaar 2019-2020 geimplementeerd.

O
Tijd

Het preventieprogramma Gaaf Gezond voor het BO zal niet in het schooljaar 2018-2019 starten maar in het schooljaar 2019-2020. Met het VO moeten de mogelijkheden nog nader onderzocht worden.

Huidige activiteiten t.a.v. alcohol-, drugs en schermgebruik worden gecontinueerd en mogelijk uitgebreid. Hiertoe is een voorstel richting raad gezonden (reactie op motie 24). De GGD is opdracht verleend tot het houden van een kwalitaitef en kwantitatief onderzoek.

De nieuwe beleidsnota LGB wordt op 9 juli 2019 opinierend in de raad behandeld.