6. Taakstellingen

 

Uit de analyse van de jaarrekening 2020 blijkt dat er ruimte zit in diverse kleinere budgetten. Mede hierdoor wordt een taakstelling opgelegd aan de organisatie om een bedrag van structureel € 400.000 te bezuinigen vanuit reguliere budgetten. In de komende maanden wordt dit nader uitgewerkt en de voorstellen voor deze bezuinigingen worden in de begroting 2022 verwerkt.

Bezuinigingsmaatregelen Incidenteel / structureel 2022 2023 2024 2025
Aframen diverse (kleine) budgetten ogv jaarrekening S 400 400 400 400
Totaal bezuinigingsmaatregelen 400 400 400 400
+ is positief, - is negatief Bedragen * € 1.000