Zomernota 2021

Via deze website kunt u de zomernota 2021 (kadernota voor de begroting 2022) op digitale wijze inzien.