Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Herziening financiële verordening

Herziening financiële verordening

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

In de loop van 2014 zal door de VNG een nieuwe model financiële verordening beschikbaar worden gesteld.   Deze zal gebruikt worden om ook onze eigen verordening te herzien.Toelichting

G
Kwaliteit

De Fin. Verorden ing is vastgesteld en voldoet aan :

-   nieuwe BBV-wetgeving en

-  aansluiten op het werken met Pepperflow.

G
Tijd

Als sluitstuk van het traject verbetering P & C - cyclus uitgevoerd.

De Finanicële Verordening is door de raad vastgesteld op 4 juli 2017. 

 

G
Geld

Geen kosten van derden bij de samenstelling noodzakelijk geweest.