Voorwoord jaarrekening 2017

Welkom bij het overzicht van de jaarstukken van 2017,

Ieder jaar maakt de gemeente Staphorst een begroting. Hierin staan de voorstellen voor het komende jaar, voorzien van budget. Achteraf is het ook belangrijk om terug te kijken. Hoe is het gegaan met de voorstellen? Zijn ze uitgevoerd? Hoeveel budget is er voor nodig geweest? Dat doen we met de jaarstukken. De jaarstukken voor 2017 geven een terugblik op afgelopen jaar.

In de jaarstukken vind je enerzijds de jaarrekening. Met de jaarrekening maken we de balans op: hoeveel geld is er binnengekomen en hoeveel geld is eruit gegaan. Daarbij wordt aangegeven waar het geld aan is gespendeerd. Anderzijds wordt een jaarverslag aan de jaarstukken toegevoegd. In het jaarverslag legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid. Daarbij geven ze op belangrijke onderdelen een toelichting, zoals belastingen en het sociaal domein.

De gemeente Staphorst heeft zich in 2017 met een groot aantal zaken beziggehouden. Een impressie:
- Er is een fietspad aangelegd langs de Rijksweg, om de Stovonde en Achthoevenweg veilig met elkaar te verbinden voor fietsers.
- In Staphorst en Rouveen zijn de skateparkjes vernieuwd.
- Voor de herinrichting van de Oosterparallelweg zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Denk daarbij aan het ontwerpen van de weg en het zoeken naar een bedrijf dat het werk gaat uitvoeren.
- De apparatuur in de bibliotheek is vervangen.
- Voor vrijwilligers is vastgelegd dat de VOG voor hen vergoed wordt, als dat niet door de stichting of organisatie wordt gedaan waarvoor ze deze aanvragen.
- Er is nieuw materieel aangeschaft voor de buitendienst.
- Het zwembad is verduurzaamd.
- Het onderhoud aan de velden op sportpark het Noorderslag is afgerond.
- De gemeentelijke begraafplaatsen in Rouveen en in Staphorst zijn (deels) opnieuw ingericht.

Als u de jaarstukken doorneemt, zult u een compleet beeld krijgen van de in- en uitgaven van de gemeente. Wij nodigen u daarom van harte uit om verder te lezen.


Met vriendelijke groet,

Het college van B&W