Collegeprogramma 2022 - 2026

Via deze website kunt u het collegeprogramma "Bouwen en verbinden" op digitale wijze inzien.

BOUWEN EN VERBINDEN

Bouwen en verbinden vormt de rode draad in deze bestuursperiode. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners bouwen we verder aan onze gemeente. We zetten in op versnelling van woningbouw en op het bieden van ruimte aan onze bedrijven. En we zetten in op goede verbindingen, in en met een unieke gemeente, gekenmerkt door historie,
gemeenschapszin, oog voor elkaar en onze (ondernemers)mentaliteit.

Wij spannen ons vol in om uitvoering te geven van de in het coalitieakkoord en dit collegeprogramma aangegeven ambities en voornemens. Dat doen we ook voor alles waar we verder voor komen te staan.

We zetten, met elkaar en in vertrouwen, de schouders eronder.

College van burgemeester en wethouders van Staphorst