Meer
Publicatiedatum: 08-06-2018

Inhoud

Terug

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten
Portefeuillehouder
Krale Bert

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

O
Kwaliteit

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten ins tand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten. Een onderdeel is een onderzoek naar de instandhouding van rieten daken. Er is een rieten daken conferentie georganiseerd en van daaruit wordt verder onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het aantrekkelijker te maken de rieten daken in stand te houden.

G
Tijd

Doorlopend

O
Geld

Nog niet bekend of er kosten mee gemoeid zijn.