Sitemap

 1. Blz. 1 Voortgangsrapportage 2021
  1. Blz. 2 Voortgangsrapportage 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Aanbieding
    1. Blz. 5 Aanbieding
   2. Blz. 6 2. Leeswijzer
    1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 Inhoud voortgangsrapportage
   3. Blz. 9 3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2021
    1. Blz. 10 Algemeen financieel beeld
    2. Blz. 11 Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma
    3. Blz. 12 Toelichting mutaties op hoofdlijnen
   4. Blz. 13 4. Toelichting mutaties per programma
    1. Blz. 14 Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
     1. Blz. 15 Financiële voortgang programma 0
     2. Blz. 16 Regulier
     3. Blz. 17 COVID-19
     4. Blz. 18 Taakstelling: diverse budgetten
    2. Blz. 19 Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 20 Financiële voortgang programma 1
     2. Blz. 21 Regulier
     3. Blz. 22 COVID-19
     4. Blz. 23 Taakstelling: diverse budgetten
    3. Blz. 24 Programma 2 | Verkeer en vervoer
     1. Blz. 25 Financiële voortgang programma 2
     2. Blz. 26 Regulier
     3. Blz. 27 COVID-19
     4. Blz. 28 Taakstelling: diverse budgetten
    4. Blz. 29 Programma 3 | Economie en ondernemen
     1. Blz. 30 Financiële voortgang programma 3
     2. Blz. 31 Regulier
     3. Blz. 32 COVID-19
     4. Blz. 33 Taakstelling: diverse budgetten
    5. Blz. 34 Programma 4 | Onderwijs
     1. Blz. 35 Financiële voortgang programma 4
     2. Blz. 36 Regulier
     3. Blz. 37 COVID-19
     4. Blz. 38 Taakstelling: diverse budgetten
    6. Blz. 39 Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
     1. Blz. 40 Financiële voortgang programma 5
     2. Blz. 41 Regulier
     3. Blz. 42 COVID-19
     4. Blz. 43 Taakstelling: diverse budgetten
    7. Blz. 44 Programma 6 | Sociaal domein
     1. Blz. 45 Financiële voortgang programma 6
     2. Blz. 46 Regulier
     3. Blz. 47 COVID-19
     4. Blz. 48 Taakstelling: diverse budgetten
    8. Blz. 49 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
     1. Blz. 50 Financiële voortgang programma 7
     2. Blz. 51 Regulier
     3. Blz. 52 COVID-19
     4. Blz. 53 Taakstelling: diverse budgetten
    9. Blz. 54 Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
     1. Blz. 55 Financiële voortgang pogramma 8
     2. Blz. 56 Regulier
     3. Blz. 57 COVID-19
     4. Blz. 58 Taakstelling: diverse budgetten
    10. Blz. 59 Programma 9 | Overhead
     1. Blz. 60 Financiële voortgang programma 9
     2. Blz. 61 Regulier
     3. Blz. 62 COVID-19
     4. Blz. 63 Taakstelling: diverse budgetten
   5. Blz. 64 5. Omzetting kredieten naar incidentele budgetten
    1. Blz. 65 Omzetting kredieten naar incidentele budgetten
    2. Blz. 66 Incidentele exploitatiebudgetten
    3. Blz. 67 Investeringskredieten
   6. Blz. 68 Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie
    1. Blz. 69 Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie
   7. Blz. 70 Bijlage 2: Loonsomsturing
    1. Blz. 71 Overzicht loonsom 2021
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap