Sitemap

Voortgangsrapportage 2021 Blz. 1
Voortgangsrapportage 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1. Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
2. Leeswijzer Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Inhoud voortgangsrapportage Blz. 8
3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2021 Blz. 9
Algemeen financieel beeld Blz. 10
Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma Blz. 11
Toelichting mutaties op hoofdlijnen Blz. 12
4. Toelichting mutaties per programma Blz. 13
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 14
Financiële voortgang programma 0 Blz. 15
Regulier Blz. 16
COVID-19 Blz. 17
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 18
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 19
Financiële voortgang programma 1 Blz. 20
Regulier Blz. 21
COVID-19 Blz. 22
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 23
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 24
Financiële voortgang programma 2 Blz. 25
Regulier Blz. 26
COVID-19 Blz. 27
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 28
Programma 3 | Economie en ondernemen Blz. 29
Financiële voortgang programma 3 Blz. 30
Regulier Blz. 31
COVID-19 Blz. 32
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 33
Programma 4 | Onderwijs Blz. 34
Financiële voortgang programma 4 Blz. 35
Regulier Blz. 36
COVID-19 Blz. 37
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 38
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 39
Financiële voortgang programma 5 Blz. 40
Regulier Blz. 41
COVID-19 Blz. 42
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 43
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 44
Financiële voortgang programma 6 Blz. 45
Regulier Blz. 46
COVID-19 Blz. 47
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 48
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 49
Financiële voortgang programma 7 Blz. 50
Regulier Blz. 51
COVID-19 Blz. 52
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 53
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 54
Financiële voortgang pogramma 8 Blz. 55
Regulier Blz. 56
COVID-19 Blz. 57
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 58
Programma 9 | Overhead Blz. 59
Financiële voortgang programma 9 Blz. 60
Regulier Blz. 61
COVID-19 Blz. 62
Taakstelling: diverse budgetten Blz. 63
5. Omzetting kredieten naar incidentele budgetten Blz. 64
Omzetting kredieten naar incidentele budgetten Blz. 65
Incidentele exploitatiebudgetten Blz. 66
Investeringskredieten Blz. 67
Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie Blz. 68
Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie Blz. 69
Bijlage 2: Loonsomsturing Blz. 70
Overzicht loonsom 2021 Blz. 71
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap