Sitemap

Sitemap

Voortgangsrapportage 2020 Blz. 1  
Voortgangsrapportage 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
2. Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Inhoud voortgangsrapportage Blz. 8  
3. Financiële uitkomsten voortgangsrapportage 2020 Blz. 9  
Algemeen financieel beeld Blz. 10  
Totaaloverzicht financiële uitkomsten per programma Blz. 11  
Toelichting mutaties op hoofdlijnen Blz. 12  
Overzicht incidenteel / structureel Blz. 13  
4. Toelichting mutaties per programma Blz. 14  
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie Blz. 15  
Financiële voortgang programma 0 Blz. 16  
Zomernota 2020 Blz. 17  
Voortgangsrapportage 2020 Blz. 18  
COVID-19 Blz. 19  
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid Blz. 20  
Financiële voortgang programma 1 Blz. 21  
COVID-19 Blz. 22  
Programma 2 | Verkeer en vervoer Blz. 23  
Financiële voortgang programma 2 Blz. 24  
Voortgangsrapportage 2020 Blz. 25  
Programma 3 | Economie en ondernemen Blz. 26  
Financiële voortgang programma 3 Blz. 27  
Zomernota 2020 Blz. 28  
COVID-19 Blz. 29  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 30  
Financiële voortgang programma 4 Blz. 31  
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 32  
Financiële voortgang programma 5 Blz. 33  
Voortgangsrapportage 2020 Blz. 34  
COVID-19 Blz. 35  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 36  
Financiële voortgang programma 6 Blz. 37  
Zomernota 2020/Voortgangsrapportage 2020 Blz. 38  
Voortgangsrapportage 2020 Blz. 39  
COVID-19 Blz. 40  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu Blz. 41  
Financiële voortgang programma 7 Blz. 42  
COVID-19 Blz. 43  
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 44  
Financiële voortgang pogramma 8 Blz. 45  
Voortgangsrapportage 2020 Blz. 46  
Programma 9 | Overhead Blz. 47  
Financiële voortgang programma 9 Blz. 48  
Zomernota 2020 Blz. 49  
Voortgangsrapportage 2020 Blz. 50  
Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie Blz. 51  
Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie Blz. 52  
Bijlage 2: Loonsomsturing Blz. 53  
Loonsomsturing Blz. 54  
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud