Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen

WMO-beleid gestalte geven in samenwerking met lokale partijen

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 27-11-2015

In samenwerking met lokale betrokken partijen zoals gezondheidszorg, ouderenwerk, mantelzorgers en vrijwilligers zal het Wmo beleid verder gestalte krijgen. Centraal in het beleid staat de vraag wat de inwoner nodig heeft voor zijn zelfredzaamheid en om te kunnen participeren in de maatschappij. De nadruk hierbij zal liggen op het eigen sociale netwerk waarbij het uitgangspunt is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. De gemeente zal algemene voorzieningen treffen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Voor wie een algemene voorziening niet toereikend is kan een beroep gedaan worden op een maatwerkvoorziening. Hiermee willen we een inclusieve samenleving bereiken.Toelichting

G
Kwaliteit

Er wordt al met verschillende lokale partijen samengewerkt binnen de Wmo. Van verschillende kanten wordt gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen.  De samenwerking en afstemming tussen formele en informle zorg is van belang. De Klankbordgroep informele zorg is in april  2017 in uitgebreidere vorm opnieuw opgezet. Verder is de digitale sociale kaart Staphorst ontwikkeld en is gestart met het projecten MEE Op Weg en Dementievriendelijke Openbare Ruimte. Samen met Zorgcombinatie Noorderboog, St. Welzijn Staphorst en de gemeente wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Buurtkamer Rouveen.

 

 

 

08-05-2017

Er wordt al met verschillende lokale partijen samengewerkt binnen de Wmo. Van verschillende kanten wordt gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen.  De samenwerking en afstemming tussen formele en informle zorg is van belang. De Klankbordgroep informele zorg is in april  2017 in uitgebreidere vorm opnieuw opgezet. Verder is de digitale sociale kaart Staphorst ontwikkeld en is gestart met het projecten MEE Op Weg en Dementievriendelijke Openbare Ruimte. Samen met Zorgcombinatie Noorderboog, St. Welzijn Staphorst en de gemeente wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Buurtkamer Rouveen.

 

 

 


03-03-2017

Er wordt al met verschillende lokale partijen samengewerkt binnen de Wmo. Van verschillende kanten wordt gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen.  De samenwerking en afstemming tussen formele en informle zorg is van belang. De Klankbordgroep informele zorg wordt begin 2017 in uitgebreidere vorm opnieuw opgezet.

 

 

 


03-05-2016

Er wordt van verschillende kanten gekeken naar de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen. Studenten van de Hogeschool VIAA te Zwolle hebben onderzoek gedaan; uitkomsten zijn opgenomen in een onderzoeksrapport. Dat rapport levert weinig informatie op waarmee we als gemeente wat kunnen. Wel organiseren we binnenkort een startbijeenkomst om partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg met elkaar in contact te brengen. Belangrijk hierbij is antwoord te krijgen of het periodiek bijeenkomen d.m.v. een platform breed gedragen wordt.

 


G
Tijd

Is doorlopend proces.

G
Geld

Investeren aan de voorkant levert besparingen op aan de achterkant; dus investeren in algemene voorliggende voorzieningen bespaart op duurdere maatwerkvoorzieningen.