Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Wijk- en dorpsraden faciliteren

Wijk- en  dorpsraden faciliteren

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014

Goed functionerende en georganiseerde wijk- en dorpsraden worden gefaciliteerd i.h.k.v. handelingsvrijheid. Zie 1.4.4.Toelichting

G
Kwaliteit

Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee dorps- en wijkraden worden gefaciliteerd.

Overigens worden de dorps- en wijkraden per 2017 gefaciliteerd met een bijdrage van € 1.250 per jaar.

03-03-2017

Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee dorps- en wijkraden worden gefaciliteerd.

Overigens worden de dorps- en wijkraden per 2017 gefaciliteerd met een bijdrage van € 1.250 per jaar.


20-09-2016

Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee dorps- en wijkraden worden gefaciliteerd.

Overigens worden de dorps- en wijkraden gefaciliteerd met een bijdrage van € 1.000 per jaar. Het college heeft besloten de raad voor te stellen deze bijdragen met ingang van 2017 te verhogen naar € 1.250.


10-06-2016

Via de nota Burgerkracht heeft de Raad budget beschikbaar gesteld om een pilot te starten waarmee dorps- en wijkraden worden gefaciliteerd.


G
Tijd
G
Geld

Uitgaven blijven binnen krediet. De extra uitgaven per 2017 komen in de begroting tot uitdrukking.