Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Waarborgen continuïteit voortgang verbetering verkeersontsluiting CZ

Waarborgen continuïteit voortgang  verbetering verkeersontsluiting CZ

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2016

In 2014 komt hiervoor een voorstel naar de raad.Toelichting

G
Kwaliteit

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er zijn twee zienswijzen binnengekomen en hiervoor is een reactienota opgesteld. Besluitvorming staat gepland op 9 mei 2017 in de gemeenteraad. Het bestek is gereed.

 

 

09-05-2017

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er zijn twee zienswijzen binnengekomen en hiervoor is een reactienota opgesteld. Besluitvorming staat gepland op 9 mei 2017 in de gemeenteraad. Het bestek is gereed.

 

 


03-03-2017

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er zijn twee zienswijzen op binnengekomen. Hiervoor wordt een reactienota opgesteld. In de komende periode vind de behandeling hiervan plaats. Het bestek is gereed.

 

 


31-10-2016

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er zijn twee zienswijzen op binnengekomen. Hiervoor wordt een reactienota opgesteld. In de komende periode vind de behandeling hiervan plaats. Het bestek is gereed.

 

 


16-09-2016

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Er zijn twee zienswijzen op binnengekomen. Hiervoor is een reactienota opgesteld. In de komende periode vind de behandeling hiervan plaats. Het bestek is in concept gereed.

 

 


25-05-2016

De procedure voor de herziening van het bestemmingsplan is opgestart. Het plan ligt nu ter inzage.  Ook is een aanvang gemaakt met het opstellen van het bestek/tekeningen en de aanbesteding. Uitvoering na de zomervakantie 2016.

 

 


O
Tijd

Er zijn twee zienswijzen op de bestemmingsplanprocedure ingediend. Dit veroorzaakt stagnatie in de planning. De bedoeling was om direct na de bouwvakvakantie (2016) het werk aan te besteden en in uitvoering te nemen. Dit is niet mogelijk gebleken. Verwacht wordt om het project in 2017 uit te voeren.

G
Geld

Geen bijzonderheden