Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Vernieuwen nota verbonden partijen

Vernieuwen nota verbonden partijen

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2016

Vernieuwen nota verbonden partijen eind 2015/begin 2016.Toelichting

G
Kwaliteit

De bijgestelde nota voldoet aan de wettelijke bepalingen en er is aandacht voor het aspect grip op verbonden partijen.   

03-03-2017

De bijgestelde nota voldoet aan de wettelijke bepalingen en er is aandacht voor het aspect grip op verbonden partijen.   


04-04-2016

De bijgestelde nota voldoet aan de wettelijke bepalingen en er is aandacht voor het aspect grip op verbonden partijen.   


G
Tijd

De bijgestelde nota verbonden partijen is samen gesteld en wordt bestuurlijk behandeld.  

De nota is opiniërend behandeld in de vergadering van de raad d.d. 26 april. Wethouder De Jong zei bij de behandeling toe dat hij de raad zal informeren over de onderbouwing van het feit dat de stichting dagelijks beheer multifunctioneel centrum Rouveen een verbonden partij is en dat de raad hierover nog niet geïnformeerd was.

De nota zal worden vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2016.

Afgerond: de nota is vastgesteld in de vergadering van de raad op 10 mei 2016.

 

 

 

G
Geld

De kosten beperken zich tot ambtelijke inzet.