Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28

Verbetering, verplaatsing en realisatie op- en afritten A28

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Dit punt bevat twee beleidsactiviteiten, namelijk:

1. Verbetering en verplaatsing op- en afritten A28 (raadplegen uitgevoerde onderzoeken, overleg Rijkswaterstaat en Provincie)
2. Realisatie op- en afritten (na overleg komt rapportage bij aanbiedingsbrief begroting 2016)Toelichting

G
Kwaliteit

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project.  Aan ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobby-traject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per variant in beeld gebracht. De voorkeursvariant is opgesteld inclusief aanpassingen in het onderliggende wegennet. De plannen zijn op dinsdag 2 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad.

09-05-2017

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project.  Aan ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobby-traject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per variant in beeld gebracht. De voorkeursvariant is opgesteld inclusief aanpassingen in het onderliggende wegennet. De plannen zijn op dinsdag 2 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad.


03-03-2017

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project.  Aan ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobby-traject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per variant in beeld gebracht. De voorkeursvariant is opgesteld en gepresenteerd in de klankbordgroep en het college. Er wordt nu nader onderzoek uitgevoerd naar het onderliggende wegennet. Uiteindelijk wordt een totaal plan opgesteld voor verdere besluitvorming.


31-10-2016

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project.  Ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobby-traject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per variant in beeld gebracht. De voorkeursvariant is opgesteld en gepresenteerd in de klankbordgroep en het college. Er wordt nu nader onderzoek uitgevoerd naar het onderliggende wegennet. Uiteindelijk wordt een totaal plan opgesteld voor verdere besluitvorming.


16-09-2016

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project.  Ingenieursbureau Goudappel Coffeng is de opdracht gegund om de variantenstudie en ontwerp uit te werken. Bureau Comcept gaat de gemeente ondersteunen in het lobby-traject en communicatie. In de afgelopen periode zijn een drietal varianten uitgewerkt en zijn de effecten per variant in beeld gebracht. De bedoeling is nu om een voorkeursvariant vast te stellen. Dit gaat in de komende maanden plaatsvinden.


25-05-2016

In de vergadering van de raad op 24 mei 2016 is een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project.


R
Tijd

In de komende periode worden de plannen gepresenteerd aan de bevolking. Daarna vindt de besluitvorming plaats.

 

 

G
Geld

Een voorbereidingskosten van € 150.000 is per 24 mei 2016 beschikbaar gesteld. Geen bijzonderheden