Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’

Uitwerken visie volgens projectplan ‘Sterk in Dienstverlening’

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

Onderwerpen over dienstverlening uit coalitieakkoord zullen daar deel van uit maken.Toelichting

Op dit moment wordt het project Dienstverlening opnieuw opgestart. Op 10 maart is het project met de portefeuillehouder besproken, op  4 april is de projectgroep bij elkaar geweest en op 20 april aanstaande vindt er een overleg plaats tussen de projectgroep en de externe ondersteuner op te komen tot een ronde tafel Event voor het project. De bedoeling is dat op dit Event er verschillende partijen worden uitgenodigd die voor input gaan zorgen voor het project.

Update:
Inmiddels is op 23 mei 2016 het Event gehouden en dit heeft veel informatie opgeleverd. Op 10 juni is er een vervolgbijeenkomst van de projectgroep geweest en zijn er in de maand september per deelproject verdiepingssessies/workshops gepland. Tijdens deze workshops wordt de input van het Event, de missie en de visie en de uitkomsten van EPOS verwerkt in de deelprojectplannen zodat deze actueel en compleet zijn. Tevens wordt de uitvoering in de deelplannen opgenomen. De planning is dat er begin oktober het projectplan aan het MT kan worden aangeboden zodat er dit jaar nog tot uitvoering kan worden overgegaan.

Update 16 september: inmiddels zijn er een 2-tal verdiepingsworkshops gehouden waarin de plannen zijn uitgewerkt met als basis de input van het Event, vanuit de relatie met de missie en visie van de organisatie, de klachten en bezwaren 2015 en de regeling omgaan met agressie. Op 27 september worden alle uitvoeringsplannen bij elkaar gebracht en in relatie gebracht met de houding en gedrag van de medewerkers.

 

G
Kwaliteit
03-03-2017

Op dit moment wordt het project Dienstverlening opnieuw opgestart. Op 10 maart is het project met de portefeuillehouder besproken, op  4 april is de projectgroep bij elkaar geweest en op 20 april aanstaande vindt er een overleg plaats tussen de projectgroep en de externe ondersteuner op te komen tot een ronde tafel Event voor het project. De bedoeling is dat op dit Event er verschillende partijen worden uitgenodigd die voor input gaan zorgen voor het project.

Update:
Inmiddels is op 23 mei 2016 het Event gehouden en dit heeft veel informatie opgeleverd. Op 10 juni is er een vervolgbijeenkomst van de projectgroep geweest en zijn er in de maand september per deelproject verdiepingssessies/workshops gepland. Tijdens deze workshops wordt de input van het Event, de missie en de visie en de uitkomsten van EPOS verwerkt in de deelprojectplannen zodat deze actueel en compleet zijn. Tevens wordt de uitvoering in de deelplannen opgenomen. De planning is dat er begin oktober het projectplan aan het MT kan worden aangeboden zodat er dit jaar nog tot uitvoering kan worden overgegaan.

Update 16 september: inmiddels zijn er een 2-tal verdiepingsworkshops gehouden waarin de plannen zijn uitgewerkt met als basis de input van het Event, vanuit de relatie met de missie en visie van de organisatie, de klachten en bezwaren 2015 en de regeling omgaan met agressie. Op 27 september worden alle uitvoeringsplannen bij elkaar gebracht en in relatie gebracht met de houding en gedrag van de medewerkers.

 


16-09-2016

Op dit moment wordt het project Dienstverlening opnieuw opgestart. Op 10 maart is het project met de portefeuillehouder besproken, op  4 april is de projectgroep bij elkaar geweest en op 20 april aanstaande vindt er een overleg plaats tussen de projectgroep en de externe ondersteuner op te komen tot een ronde tafel Event voor het project. De bedoeling is dat op dit Event er verschillende partijen worden uitgenodigd die voor input gaan zorgen voor het project.

Update:
Inmiddels is op 23 mei 2016 het Event gehouden en dit heeft veel informatie opgeleverd. Op 10 juni is er een vervolgbijeenkomst van de projectgroep geweest en zijn er in de maand september per deelproject verdiepingssessies/workshops gepland. Tijdens deze workshops wordt de input van het Event, de missie en de visie en de uitkomsten van EPOS verwerkt in de deelprojectplannen zodat deze actueel en compleet zijn. Tevens wordt de uitvoering in de deelplannen opgenomen. De planning is dat er begin oktober het projectplan aan het MT kan worden aangeboden zodat er dit jaar nog tot uitvoering kan worden overgegaan.

Update 16 september: inmiddels zijn er een 2-tal verdiepingsworkshops gehouden waarin de plannen zijn uitgewerkt met als basis de input van het Event, vanuit de relatie met de missie en visie van de organisatie, de klachten en bezwaren 2015 en de regeling omgaan met agressie. Op 27 september worden alle uitvoeringsplannen bij elkaar gebracht en in relatie gebracht met de houding en gedrag van de medewerkers.

 


13-04-2016

Op dit moment wordt het project Dienstverlening opnieuw opgestart. Op 10 maart is het project met de portefeuillehouder besproken, op  4 april is de projectgroep bij elkaar geweest en op 20 april aanstaande vindt er een overleg plaats tussen de projectgroep en de externe ondersteuner op te komen tot een ronde tafel Event voor het project. De bedoeling is dat op dit Event er verschillende partijen worden uitgenodigd die voor input gaan zorgen voor het project.


R
Tijd
G
Geld