Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering van participatiewet

Uitvoering van participatiewet

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2014

Intern zal de gemeente zich moeten voorbereiden op de nieuwe taken. Het wachten is nu op de definitieve beleidsplannen en wetteksten die in de loop van het derde kwartaal 2014 worden verwacht. Dit zal duidelijkheid moeten geven wat betreft procesbeschrijving, administratieve systemen, informatievoorziening, invulling nieuwe functies, scholing medewerkers en het vrij maken van voldoende capaciteit om de nieuwe werkzaamheden en mogelijke fricties op te kunnen vangen.Toelichting

G
Kwaliteit

Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt afgedaan. Evaluatie volgt, tezamen met de evaluatie van het beleid jeugdzorg en Wmo, in de eerste helft 2017.

03-03-2017

Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt afgedaan. Evaluatie volgt, tezamen met de evaluatie van het beleid jeugdzorg en Wmo, in de eerste helft 2017.


20-09-2016

Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt afgedaan. Evaluatie volgt, tezamen met de evaluatie van het beleid jeugdzorg en Wmo, in de eerste helft 2017.


08-06-2016

Het beleidsplan Participatiewet is eind 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is dit punt afgedaan. In het derde kwartaal 2016 zal een evaluatie volgen.


G
Tijd

Voor de evaluatie van het beleidsplan is essentieel dat de rol van Reestmond en StaphorstWerkt! duidelijk is.  

G
Geld

hiermee zijn ambtelijke uren gemoeid.