Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan

Uitvoering geven aan duurzaamheidsactieplan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

De gemeente heeft de intentie om voortrekker te zijn bij de gemeentelijke gebouwen. In de lijst van investeringen zijn hiervoor investeringsmiddelen geraamd: € 300.000 gemeentelijke gebouwen en € 50.000 jaarlijks voor uitvoering programma duurzaamheid = uitvoeringskosten. Tevens zal uitvoering worden gegeven aan het duurzaamheidsactieplan bestaande uit 13 projecten. Dit onderdeel sluit aan bij coalitieakkoord 8.3.1 t.m. 8.3.5 diverse maatregelingen in het kader van duurzaamheidToelichting

G
Kwaliteit

Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.

03-03-2017

Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.


31-10-2016

Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.


19-09-2016

Er wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. De voortgang is goed.


19-05-2016

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan Nieuwe Energie Noord-West Overijssel waarin de 13 deelprojecten zijn opgenomen.


R
Tijd

Volgens planning is het duurzaamheidsactieplan eind 2016 gereed, we lopen achter op schema.

G
Geld

Conform begroting.