Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit

Toepassing volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 27-11-2015

Overheden moeten opdrachten uitwerken volgens voorschriften uit de Gids Proportionaliteit, zodat de eisen en voorwaarden die worden gesteld bij een aanbesteding, in verhouding staan tot de aan te besteden opdracht. Het college beschouwt deze voorschriften als het maximum aan te stellen eisen, voorwaarden, etcToelichting

G
Kwaliteit

De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder Juridische uitgangspunten. Aangegeven is dat afwijking van de Gids Proportionaliteit alleen kan wanneer hiervoor een goede motivering in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen

03-03-2017

De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder Juridische uitgangspunten. Aangegeven is dat afwijking van de Gids Proportionaliteit alleen kan wanneer hiervoor een goede motivering in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen


01-11-2016

De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder Juridische uitgangspunten. Aangegeven is dat afwijking van de Gids Proportionaliteit alleen kan wanneer hiervoor een goede motivering in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen


15-09-2016

De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder Juridische uitgangspunten. Aangegeven is dat afwijking van de Gids Proportionaliteit alleen kan wanneer hiervoor een goede motivering in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen


05-04-2016

De Gids Proportionaliteit is in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen onder Juridische uitgangspunten. Aangegeven is dat afwijking van de Gids Proportionaliteit alleen kan wanneer hiervoor een goede motivering in de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen


G
Tijd

Is permanent proces.

G
Geld

Niet van toepassing