Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden

Sturen op risico's bij het monitoren van de decentralisatiegelden

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015

Gestuurd zal worden op het beheersen van risico’s en daar zal risicomanagement een noodzakelijk sturingsinstrument zijn en structurele aandacht eisen.Toelichting

G
Kwaliteit

Hier is permanente aandacht voor.

03-03-2017

Hier is permanente aandacht voor.


04-11-2016

Hier is permanente aandacht voor.


10-06-2016

Hier is permanente aandacht voor.


G
Tijd
G
Geld

Er wordt getracht budgetneutraal te werken. Voorlopig is dat het geval.