Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Stimuleren rol mantelzorgers

Stimuleren rol mantelzorgers

Status
Permanent

Deze punten zullen verder worden uitgebouwd in de beleidsnotitie Mantelzorg en in de beleidsnotitie Vrijwilligers.Toelichting

G
Kwaliteit

beleidsnotitie mantelzorg is in december 2016 door de raad vastgesteld. In april 2017 is de Klankbordgroep Informele Zorg voor het eerst bij elkaar geweest. Implementatie van het beleidsplan vindt in nauw overleg met deze klankbordgroep samen.

 

 

08-05-2017

beleidsnotitie mantelzorg is in december 2016 door de raad vastgesteld. In april 2017 is de Klankbordgroep Informele Zorg voor het eerst bij elkaar geweest. Implementatie van het beleidsplan vindt in nauw overleg met deze klankbordgroep samen.

 

 


03-03-2017

beleidsnotitie mantelzorg is in december 2016 door de raad vastgesteld. 

 

 


02-11-2016

concept beleidsnotitie mantelzorg is gereed en is voor advies voorgelegd aan Wmo-raad en Klankbordgroep Informele Zorg. Inmiddels is het uitgebreide advies  van de Wmo-raad na 4 maanden ontvangen.. Hierdoor is vertraging ontstaat. De beide huidige mantelzorgorganisaties hebben een visie ingediend en er zijn gesprekken gevoerd. Op basis hiervan is het voorstel met 1 organisatie vanaf juli 2017 verder te gaan.  St. Vrijwillige Thuiszorg Overijssel heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

 

 


14-09-2016

concept beleidsnotitie mantelzorg is gereed en is voor advies voorgelegd aan Wmo-raad en Klankbordgroep Informele Zorg. Inmiddels is het uitgebreide advies  van de Wmo-raad na 4 maanden ontvangen.. Hierdoor is vertraging ontstaat. De beide huidige mantelzorgorganisaties hebben een visie ingediend en er zijn gesprekken gevoerd. Op basis hiervan is het voorstel met 1 organisatie vanaf 2017 verder te gaan.

 

 


06-04-2016

concept beleidsnotitie mantelzorg is gereed en ligt voor advies bij Wmo-raad en Klankbordgroep Informele Zorg. Vervolgens in de maand mei in college en raad. 


G
Tijd
G
Geld

benodigde middelen zijn reeds opgenomen in de begroting 2017.