Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen

Steekproefsgewijs controle op geluidnormen en alcoholcontrole minderjarigen

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015

Qua geluidsnormen wordt jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook bij grote evenementen waar alcohol wordt verstrekt, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op de verstrekking van alcohol aan minderjarigen.Toelichting

G
Kwaliteit

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. In 2017 wordt opnieuw steeksproefgewijs gecontroleerd bij evenementen. Hte betreft hier met name de grote A - evenementen.

03-03-2017

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. Vanwege capaciteitsproblemen bij het Kennispunt Drank- en Horecawet van de RUD IJsselland hebben er van juni tot eind augustus geen controles plaatsgevonden. Hierdoor is er vrijwel niet bij evenementen gecontroleerd. In september is weer begonnen met het controleren op de verkoop van alcohol aan minderjarigen bij evenementen, reguliere horeca, paracommercie en detailhandel.


16-11-2016

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. Vanwege capaciteitsproblemen bij het Kennispunt Drank- en Horecawet van de RUD IJsselland hebben er van juni tot eind augustus geen controles plaatsgevonden. Hierdoor is er vrijwel niet bij evenementen gecontroleerd. In september is weer begonnen met het controleren op de verkoop van alcohol aan minderjarigen bij evenementen, reguliere horeca, paracommercie en detailhandel.


16-09-2016

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen. Vanwege capaciteitsproblemen bij het Kennispunt Drank- en Horecawet van de RUD hebben er van juni tot eind augustus geen controles plaatsgevonden. In september is weer begonnen met het controleren op de verkoop van alcohol aan minderjarigen bij evenementen, reguliere horeca, paracommercie en detailhandel.


19-05-2016

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen.


G
Tijd

Wordt doorlopend gecontroleerd bij evenementen.

G
Geld

Voor toezicht op de alcohol verstrekking aan minderjarigen is voldoende geld beschikbaar. Budget is derhalve toereikend.