Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde)

Realiseren ontbrekend stuk fietspad ter hoogte Waanders (Stovonde)

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 10-12-2015

Er ontstaan gevaarlijke situaties door het ontbreken van het deel van het fietspad ter hoogte van Stovonde/ Waanders. Om hier een einde aan te maken zal het college actief contact blijven zoeken met de eigenaren teneinde de gronden te kunnen verwerven.

Wat mag het kosten?

Geen kostenraming opgenomen.Toelichting

G
Kwaliteit

Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op gericht om het  ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te  leggen.

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.

De werkzaamheden zijn afgerond.

09-05-2017

Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op gericht om het  ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te  leggen.

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.

De werkzaamheden zijn afgerond.


03-03-2017

Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op gericht om het  ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te  leggen.

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.


08-11-2016

Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op gericht om het  ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te  leggen.

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.


16-09-2016

Met de eigenaar van de gronden is overeenstemming bereikt over de verwerving daarvan. Planning is er op gericht om het  ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te  leggen.

De raad heeft in zijn vergadering van 13 september 2016 besloten het benodigde krediet voor de verwerving van de grond en de aanleg van het fietspad beschikbaar te stellen.


02-05-2016

gemeente is in overleg met eigenaar van de gronden, die benodigd zijn voor dit gedeelte van het fietspad. Planning is er op gericht om ontbrekende gedeelte in 1e kwartaal van 2017 aan te kunnen leggen


G
Tijd
G
Geld

bij de aankoopprijs wordt rekening gehouden met de gebruikswaarde van de gronden voor de huidige eigenaar