Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan

Realisatie verandering spoorwegovergang Gorterlaan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2019

Dit project bestaat uit twee onderdelen, namelijk:
1. Rapportage stand van zaken (2014)2. Veranderen overgang middels realistische oplossing (2019)Toelichting

G
Kwaliteit

Op 11 mei 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een onderzoek naar overwegveiligheid. Het rapport is voor de zomervakantie 2016 aangeleverd. De conclusie/aanbevelingen bestaat vanwege de reeds risicovolle situatie uit korte termijn maatregelen  (KTM) en maatregelen op de middellange termijn (MLT). Inmiddels zijn de korte termijn maatregelen uitgevoerd. Deze bestaan uit het plaatsen van bebording (de voorrang op de overweg is geregeld), de aanleg van opstelvakken en aanvullende markering nabij de overweg. De maatregelen op de middel lange termijn moeten in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oosterparallelweg 2e fase worden opgenomen of bij de komst van een treinstation. Vanuit de gemeenteraad is gevraagd of de kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan anders vorm kan worden gegeven  (de aanleg van een bajonet-aansluiting). Deze oplossing is aan  ProRail voorgelegd. Aan een ingenieursbureau is opdracht gegeven voor het opstellen van een verkeersontwerp, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele ondertunneling.

 

03-03-2017

Op 11 mei 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een onderzoek naar overwegveiligheid. Het rapport is voor de zomervakantie 2016 aangeleverd. De conclusie/aanbevelingen bestaat vanwege de reeds risicovolle situatie uit korte termijn maatregelen  (KTM) en maatregelen op de middellange termijn (MLT). Inmiddels zijn de korte termijn maatregelen uitgevoerd. Deze bestaan uit het plaatsen van bebording (de voorrang op de overweg is geregeld), de aanleg van opstelvakken en aanvullende markering nabij de overweg. De maatregelen op de middel lange termijn moeten in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oosterparallelweg 2e fase worden opgenomen of bij de komst van een treinstation. Vanuit de gemeenteraad is gevraagd of de kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan anders vorm kan worden gegeven  (de aanleg van een bajonet-aansluiting). Deze oplossing is aan  ProRail voorgelegd. Of zij hiermee kunnen instemmen is op dit moment nog niet bekend.

 


08-11-2016

Op 11 mei 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een onderzoek naar overwegveiligheid. Het rapport is voor de zomervakantie 2016 aangeleverd. De conclusie/aanbevelingen bestaat vanwege de reeds risicovolle situatie uit korte termijn maatregelen  (KTM) en maatregelen op de middellange termijn (MLT). Inmiddels zijn de korte termijn maatregelen uitgevoerd. Deze bestaan uit het plaatsen van bebording (de voorrang op de overweg is geregeld), de aanleg van opstelvakken en aanvullende markering nabij de overweg. De maatregelen op de middel lange termijn moeten in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oosterparallelweg 2e fase worden opgenomen of bij de komst van een treinstation.

 


19-09-2016

Op 11 mei 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een onderzoek naar overwegveiligheid. Het rapport is voor de zomervakantie 2016 aangeleverd. De conclusie/aanbevelingen bestaat vanwege de reeds risicovolle situatie uit korte termijn maatregelen  (KTM) en maatregelen op de middellange termijn (MLT). Inmiddels zijn de korte termijn maatregelen uitgevoerd. Deze bestaan uit het plaatsen van bebording (de voorrang op de overweg is geregeld), de aanleg van opstelvakken en aanvullende markering nabij de overweg. De maatregelen op de middel lange termijn moeten in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oosterparallelweg 2e fase worden opgenomen of bij de komst van een treinstation.

 


09-06-2016

Op 11 mei 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan. Dit betreft een onderzoek naar overwegveiligheid.Rapportage wordt medio juni 2016 verwacht. Op basis van de uitkomst vindt verdere uitwerking en besluitvorming plaats.


G
Tijd

Een risicoanalyse voor de spoorwegovergang JJ Gorterlaan is uitgevoerd en rapportage is aangeleverd.  Op dit moment wordt een verkeersontwerp uitgewerkt (oplossing bajonetaansluiting)

G
Geld

Geen bijzonderheden