Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Preventieve maatregelen gebruik alcohol bij jeugd

Status
Permanent

Er  komt  eind  2014  een  Integraal  Preventie  en  Handhavingsplan  Alcohol.  Voor  alcohol  en  genotmiddelen  loopt  een programma op de basisscholen.Toelichting

G
Kwaliteit

Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld. Platform Alcohol & Drugs werkt inmiddels conform uitvoeringsplan  aan een projectvoorstel ten behoeve van een integraal preventieprogramma voor het basis-, voortgezet onderwijs en jongerenwerk.

08-05-2017

Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld. Platform Alcohol & Drugs werkt inmiddels conform uitvoeringsplan  aan een projectvoorstel ten behoeve van een integraal preventieprogramma voor het basis-, voortgezet onderwijs en jongerenwerk.


03-03-2017

Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld.


02-11-2016

Uitvoeringsplan alcohol en drugs 2016-2018 is op 1 november 2016 door de raad vastgesteld.


14-09-2016

beleidsplan is medio 2015 vastgesteld. Vaststelling uitvoeringsplan volgt naar verwachting in oktober 2016. (college heeft op 13 september jl. hiermee ingestemd).


06-04-2016

beleidsplan is medio 2015 vastgesteld.


G
Tijd

Er wordt nu al het een ander gedaan. In het uitvoeringsplan staan verdere voorstellen.

G
Geld

Er zijn extra middelen benodigd; dit is opgenomen in het  uitvoeringsplan.  Raad heeft op 1 november 2016 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.