Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 10-12-2015

Het college streeft erna om de OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen.Toelichting

G
Kwaliteit

Bij het jaarlijks samenstellen van de primitieve begrotingen is er uitvoering aan gegeven.

03-03-2017

Bij het jaarlijks samenstellen van de primitieve begrotingen is er uitvoering aan gegeven.


20-06-2016

Bij het jaarlijkse samenstellen van de primitieve begrotingen wordt hier uitvoering aan gegeven,


04-04-2016

G
Tijd

Jaarlijks bezien.

Bij de concept-begroting 2017 is  geen verhoging voorgesteld.  

G
Geld

Maatregel kan als dekkingsmiddel worden ingezet bij het jaarlijks samen te stellen dekkingsplan bij de begrotingen.