Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Overleg met dienst Cultureel Erfgoed

Overleg met dienst Cultureel Erfgoed

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015

Het college treedt in overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed over oplossingen. Toelichting

G
Kwaliteit

Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten. Het RCE heeft deelgenomen aan de pilot verduurzaming Monumenten die in het najaar van 2016 heeft plaatsgevonden. Tussen diverse betrokken partijen zijn allianties gesloten die in 2017 een vervolg krijgen. Er wordt gedacht aan een uitwerking voor een Groen - Blauwe menukaart waarin eigenaren precies kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun monument te verduurzamen.

12-05-2017

Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten. Het RCE heeft deelgenomen aan de pilot verduurzaming Monumenten die in het najaar van 2016 heeft plaatsgevonden. Tussen diverse betrokken partijen zijn allianties gesloten die in 2017 een vervolg krijgen. Er wordt gedacht aan een uitwerking voor een Groen - Blauwe menukaart waarin eigenaren precies kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun monument te verduurzamen.


03-03-2017

Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten. Het RCE gaat deelnemen aan de pilot verduurzaming Monumenten die in het najaar op initiatief van de provincie gaat plaatsvinden.


22-09-2016

Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten. Het RCE gaat deelnemen aan de pilot verduurzaming Monumenten die in het najaar op initiatief van de provincie gaat plaatsvinden.


30-05-2016

Het college heeft overleg met de RCE over duurzaamheidstoepassingen van Rijksmonumenten.


G
Tijd

Op 17 november 2016 is er de pilot met de provincie en enexis over het verduurzamen van monumenten. In Oktober 2016 is er een bewonersavond geweest en een expertmeeting. In Mei 2017 wordt de gemeente bijgepraat over de uitwerking van enkele allianties.

G
Geld