Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Opzetten toegankelijke setting zorgverlening

Opzetten  toegankelijke setting zorgverlening

Status
Permanent

De toegankelijke setting is al geïmplementeerd in het onderwijs en in het voorschoolse onderwijs. We gaan inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over vragen rondom opvoeding, ontwikkeling en opgroeien. Aan het CJG wordt een expertiseteam toegevoegd, dat o.a. bestaat uit een zorg-coördinator CJG, een toegangsmedewerker BJZ, een gedragswetenschapper en een GZ-psycholoog. Momenteel wordt hiermee geëxperimenteerd aan de hand van de pilot huisartsen. Deze pilot moet leiden tot een werkbaar model om tot een goede samenwerking te komen tussen het CJG en de huisartsen en minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg te laten gaan.Toelichting

Inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over vragen rondom opvoeden. Is gekoppeld met het programma Boekenbas en is onderdeel van het uitvoeringsplan preventie Jeugd. Scholen (po) en huisartsen maken onderdeel uit van de netwerkstructuur CJG Staphorst.

G
Kwaliteit
03-03-2017

Inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over vragen rondom opvoeden. Is gekoppeld met het programma Boekenbas en is onderdeel van het uitvoeringsplan preventie Jeugd. Scholen (po) en huisartsen maken onderdeel uit van de netwerkstructuur CJG Staphorst.


23-05-2016

Inzetten op een informeel netwerk voor en door ouders, waar ouders met elkaar kunnen spreken over vragen rondom opvoeden. Is gekoppeld met het programma Boekenbas en is onderdeel van het uitvoeringsplan preventie Jeugd. Scholen (po) en huisartsen maken onderdeel uit van de netwerkstructuur CJG Staphorst.


G
Tijd
G
Geld