Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Opstellen GRP

Opstellen GRP

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

In de tweede helft van 2014 worden de randvoorwaarden voor het GRP in een rioolbeheerplan opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten voor het beheer- en onderhoud vastgelegd en verwerkt in het kostendekkingsplan voor het nieuwe GRP. Het rioolbeheerplan zal onderdeel uitmaken van het GRP.

In 2015 wordt er opnieuw een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. In het GRP wordt het landelijke beleid ten aanzien van de watertaken vertaald naar onze gemeente en worden de gemeentelijke ambities voor de watertaken vastgelegd voor een periode van 5 jaar (2016-2020).Toelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld