Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) of verkeerscirculatieplan

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015

De lopende verkeerszaken en beleidsdocumenten die de afgelopen jaren geschreven zijn, worden in 2015 geïnventariseerd. De verkeersleefbaarheid krijgt volle aandacht. De doorstroming in het centrumgebied moet verbeterd worden. Er zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 20.000 in de begroting van 2015 op te nemen. Na afweging heeft ons college besloten om hiervoor € 50.000 op te nemen in de lijst van investeringen 2015.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.

Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.

Op 17 januari 2017 zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Plan komt in juni in de raad.

09-05-2017

Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.

Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.

Op 17 januari 2017 zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. Plan komt in juni in de raad.


03-03-2017

Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.

Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.

Op 17 januari 2017 zijn de hoofdlijnen van het verkeersplan aan de gemeenteraad gepresenteerd.


15-09-2016

Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.

Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.


22-04-2016

Op 15 maart heeft overleg plaatsgevonden met de raad over het verkeersplan.

Dit jaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Vastgelegd wordt welke maatregelen de gemeente aan de slag gaat om de verkeersstructuur van Staphorst toekomstbestendig, duurzaam en veilig te maken.


R
Tijd

PLanning is als volgt:

-7 februari opiniërende behandeling kaders verkeersplan in gemeenteraad

-vanaf 24 februari ter inzagelegging verkeersplan.

-9 mei behandeling in college

-Raadsbehandeling in juni

 

G
Geld