Meer
Publicatiedatum: 26-06-2017

Inhoud

Terug

Opstellen beleidsnotitie

Opstellen beleidsnotitie

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2017

Bij inkoop en aanbesteding moet sprake zijn van redelijke en billijke eisen  voor ondernemersToelichting

G
Kwaliteit

Het is de bedoeling de uitwerking van de mogelijkheden van social return in SSZ-verband of regionaal op te pakken.

03-03-2017

Het is de bedoeling de uitwerking van de mogelijkheden van social return in SSZ-verband of regionaal op te pakken.


01-11-2016

Het is de bedoeling de uitwerking van de mogelijkheden van social return in SSZ-verband of regionaal op te pakken.


15-09-2016

Het is de bedoeling de uitwerking van de mogelijkheden van social return in SSZ-verband of regionaal op te pakken.


24-05-2016

Het is de bedoeling de uitwerking van de mogelijkheden van social return in SSZ-verband of regionaal op te pakken.


G
Tijd

Vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Werkbedrijf (PFO RWB) is een initiatief gestart voor een regionale aanpak/invulling van Social Return On Investment (SROI). Deze ontwikkelingen worden met interesse gevolgd. Voor zover nog nodig zal in samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland een beleidsnotitie worden opgesteld.

G
Geld

Nog niet bekend.